Sportlov mm

Sportlovet är snart här och vi börjar planera inför det. Men hur många barn och vilka ska vara här? Var snälla att

ändra på Nuddis

vilka tider ditt barn ska vara på Opalen. Senast 15 februari vill veta.

Är ditt barn på morgonfritids? Vi vill att ditt barn tar på sig termobyxorna/overallen redan hemma för utevistelsen före skolan börjar.

God fortsättning

Nytt år, ny energi, nya ljusare dagar. Vi hoppas på en normal vinter. De barn som har med hjälm får åka i backen. När det är kallt är det bra att alla har ombyte och varma kläder. Det blir blött ibland.

Se över Nuddis-tiderna. Stämmer morgontiden? Vår kommunjurist ansåg att Nuddis är bra. Däremot var det inte bra att barn har morgontider, som inte dyker upp. Har det hänt något? Så rätta till felaktiga tider. Tack.

Temat Pelle börjar närma sig avslutning med utställning, föreställning mm. Håll ögonen öppna.