Nu är vi igång!

Hej!

Nu känns det som att vi är i gång på riktigt.
Vi har börjat lära känna varandra. Rutinerna har börjat sätta sig hos både stora och små och vi jobbar vidare på att det ska bli ännu bättre.

Flera av de äldsta barnen har flyttat till Diamanten. Så småningom ska alla 3:or flyttas över dit, men det kommer ske succesivt.

De yngsta har fått börja fritidstiden med en sagostund.Det är mycket nytt och det märks att de har behövt dessa lugna minuter.

Våra nya barn har fått vars en fadder. Det verkar uppskattas, vilket gläder oss. Faddrarna har tagit hand om sina nya kompisar genom att leka, spela spel, visat och förklarat.
Tillsammans har fadder och fadderbarn fått diskuterat sig fram till ett motiv, som de sedan färglagt och målat. De bilder som är klara finns uppsatta inne i Opalens kök.
Ute har det varit roligt med vattenpölar, lera, cyklar, klätterställningar och fotboll.
En del faddrar tar sitt uppdrag mycket ansvarsfullt. En flicka hade inte sett sitt fadderbarn och frågade; “Har du sett mitt barnbarn?” Visst är det sött?
Trevlig helg!
Vänliga hälsningar
Opalen

Onsdag 11september

ONSDAG 11/9
SKOLAN HAR ÖPPET SOM VANLIGT MEN
FRITIDSPERSONALEN ÄR PÅ UTBILDNING.
DET INNEBÄR REDUCERAT ÖPPETHÅLLANDE
PÅ MORGONFRITIDS OCH FRITIDS PÅ
EFTERMIDDAGEN. VID BEHOV AV PLATS,
KONTAKTA REKTOR SENAST 4/9

Rektor
Helena Johansson
054-540 36 87
helena.johansson6@karlstad.se