Skolskjuts i Coronatider

Skolskjuts i Coronatider
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undvika trängsel i allmänna färdmedel. Vi genomför därför justeringar av skolbusstransporter och taxiskjutsar för att minimera risken för smittspridning. Förändringarna av skolskjutsen kommer att göras från och med måndag 20 april.
Alla skolbussar kommer att hålla främre sätet fritt från passagerare för att minimera risken för smitta. I vissa av de större bussarna används endast bakre dörren för in- och utgång. Handtag och bälten kommer att torkas av minst två gånger per dag i både skolbussar och taxibilar.
Färre passagerare

Färre passagerare kommer att få gå ombord på bussarna och taxibilarna vilket innebära att fler vändor kommer att köras. Under rådande omständigheter fylls endast halva antalet säten i fordonen. Det här innebär också något ändrade tidtabeller. Vid transport under skoldagen då salar inte finns på ordinarie skola körs turen med en klass i taget.

Berörda vårdnadshavarna får information idag per telefon och/eller via sms med hänvisning till länken https://karlstad.se/skolskjuts

Har du frågor om skolskjuts?

Kontakta kontaktcenter på telefon 054-540 00 00, välj svarsalternativ 2 (barn och ungdom). Alternativt via e-post: karlstadskommun@karlstad.se

Förberedelser distansundervisning

Till vårdnadshavare på Skattkärrsskolan F-6

Med detta brev vill vi kommunicera till er vårdnadshavare att vi på
Skattkärrsskolan har påbörjat arbetet med att förbereda vår organisation och
verksamhet för distansundervisning om regeringen eller huvudmannen skulle
fatta ett sådant beslut.

Vi ber er att dagligen gå in på skolans elevbloggar, hemsida eller officiella
Facebooksida för att ta del av den information som publiceras där. Genom dagens
regeringsbeslut som rör gymnasieskolan och universiteten i Sverige så är vi
medvetna om att ställtiden mellan beslut och verkställighet är kort.
Vår ambition är, om skolan stängs, att erbjuda en undervisning där våra elever
ges möjlighet att genomföra vårterminens kursplaner enligt tidigare planering.

Har ni frågor är ni alltid välkomna att höra av er till oss. För skola åk 1-6 kontaktar
ni Johan och för Förskoleklass och fritidshemmen kontaktas Helena.

Med vänlig hälsning!

Johan Wisenius Rektor 054-5403635

Helena Johansson Rektor   054-5403687

Vi måste hjälpas åt!

Vi måste hjälpas åt!

Vi vädjar till er vårdnadshavare att sjukanmäla era barn när de är hemma från skolan. Det måste aktivt göras i Dexter varje dag som barnet är frånvarande. Lika viktigt är det att anmäla frånvaro i Nuddis, för er som har fritidsplats. Det är en mycket ansträngd period för oss just nu och det tar så mycket tid för pedagogerna att söka alla vårdnadshavare vars barn inte är sjukanmälda.

Tack på förhand.

/Skolledningen

Vänliga hälsningar

Helena Johansson
Rektor
Skattkärrsskolan
Skolområde SYD
Karlstads kommun
054- 540 36 87

Välkomna alla nya barn och föräldrar till Opalen!

valkommen

Jag vill hälsa alla nya barn och föräldrar extra varmt välkomna till Opalens fritidshem.
Vi har fått tillökning i vår Opalen-familj från den 1 februari då vi slår samman Opalen och Safiren till ett fritidshem.

Opalens pedagoger är: 
Gunilla Emilsson
Gunilla Nyman
Gunilla Löfgren
Benyamin Shideyan
+ vakant tjänst (mer information kommer)

Tyvärr har Pia Lindqvist Magnusson gått ned i tid under våren och kommer inte jobba på Opalen som det var tänkt. Därför har vi en vakant tjänst, som vi hoppas och tror kommer tillsättas inom kort.

Pedagogerna kommer hålla er informerade om vad som händer på fritids via bloggen och vi kommer jobba upp nya rutiner och strukturer för att få ihop de två barngrupperna till en. Vill ni veta mer så tveka inte att fråga pedagogerna när ni hämtar på fritids.

Önskar er en fin februari!

MVH
Pernilla Kans
Biträdande skolledare

 

Safiren och Opalen blir ett fritidshem

Safiren och Opalens fritidshemkarlstad-kommun-bild

Från och med den 1 februari kommer förändringar ske på Safiren och Opalens fritidshem. För att säkerställa kvalité utifrån styrdokument, lokala arbetsplaner och läroplan samt arbetsmiljö kommer dessa fritidshem slås ihop till ett.

Personal från Safiren (Gunilla Emilsson, Pia Lindqvist Magnusson samt Benyamin Shideyan) kommer arbeta tillsammans med Opalens personal (Gunilla Nyman och Gunilla Löfgren) i Opalens lokaler med respektive barngrupp. Det totala antalet fritidshemsbarn blir runt 60.

Anna-Lena Nylander kommer arbeta på vårt I Ur och Skur fritids Igelkotten i Safirens gamla lokaler.

Har ni frågor och funderingar är ni alltid välkomna att höra av er.

Med vänlig hälsning

Pernilla Kans
Biträdande Skolledare
pernilla.kans@karlstad.se

IST – schema

Information IST –Schema fritidshem

Skattkärrsskolans fritidshem använder sig av det digitala programmet IST för att se grundschemat för barnen på fritids. Önskvärt är att ni vårdnadshavare lägger in ert grundschema i IST. Detta för att tiderna ska stämma med det ni betalar för fritidsplatsen samt för att vi ska få en överblick över våra fritidsbarn.
Nedan hittar ni adressen.
https://e-tjanster.karlstad.se/Menugroup2.aspx?groupId=1

Behöver ni hjälp med att lägga in ert grundschema, vilka tider då ni behöver ha fritidsplats, så be fritidspedagogen på din avdelning så hjälper de till.

Nuddis är ett annat verktyg som vi använder oss av för att notera barnens närvaro, se aktuellt dagsschema. Där kan ni gå in och skriva meddelanden, samt ändra ert veckoschema om ni hämtar tidigare eller om ert barn inte ska vara på fritids någon dag. Utifrån aktuell info om antal fritidshemsbarn är det lättare att planera fritidsverksamhet. Nuddis kan ni vårdnadshavare lägga som app på telefon/ipad. Även där kan ni be fritidspedagogerna om hjälp vid behov.

Tack för att ni hjälper till att skapa rätt förutsättningar för pedagogerna på fritidshemmen. Det underlättar deras arbete om de har rätt fritidstider på ert barn inlagda i våra system.

Med vänlig hälsning

Pernilla Kans
Biträdande Skolledare
ansvar: förskoleklass, fritidshem