Ändring i program torsdag v. 37

Idag kommer vi inte att gå till konstgräsplanen som planerat utan väljer att stanna kvar på Skattkärrsskolan där vi delar in barnen i mindre grupper för olika aktiviteter inomhus.

Hälsningar Opalen
/Gunilla, Hamza, Gia och Helena