Kund- och brukarundersökning (KBU)

Hej!

Karlstads kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla vår fritidsverksamhet och som en del i det arbetet görs nu en undersökning bland samtliga elever i årskurs 2 som har en fritidsplats. Undersökningen genomförs i samarbete med Nordiska Undersökningsgruppen AB.
Idag har alla tvåor (som var här) svarat på undersökningen. De har svarat på frågor om trygghet och trivsel på fritids, aktiviteter och mitt fritids.

Vi vill bara informera er om detta, så att ni vet om någon berättar om det hemma.
OBS! Alla svar är helt anonyma.