Sammanslagning

Hej!

Från och med idag fram till vecka 33 är alla fritidsavdelningarna sammanslagna på Rubinen.

Behöver Ni nå fritids är det på Rubinens nummer ni ringer,  0700 20 82 52.

Vi önskar Er alla en skön sommar.